Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Sulak Alan Faaliyeti Taahhütname

Daralt
X
 
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Sulak Alan Faaliyeti Taahhütname

  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ….BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ …… ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


  …….. İli, ............... İlçesi, .................. Köyü ...............mevkiinde bulunan sahada ……….. faaliyeti (faaliyetin türü ve üretim miktarları) yapmak üzere, (ruhsat varsa ruhsat bilgileri yazılacak) tarafımıza verilecek izin belgesine istinaden; • Orman Bölge Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmadan üretim faaliyetlerinde bulunmayacağımızı, • ÇED Yönetmeliği gereğini yapacağıma, • Proje kapsamında sosyal tesisten kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri gereği uygun çöp alanlarına dökülmesi sureti ile bertaraf edeceğimizi, • Proje kapsamında soysal tesisten kaynaklanacak sıvı atıkların bertarafının ise, söz konusu atık suları atık sulan depolamak için "Su Kirliliği Kontrolü Hakkında Yönetmelik"'e uygun inşa edilecek sızdırmaz fosseptik çukura depolanıp vidanjörle en yakın arıtma tesisine deşarj edilmesi yolu ile bertaraf edilmesi yolu ile bertaraf edileceği, • Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak makine yağı vb. atıkların alıcı ortamlara verilmeyeceğini, sızdırmaz kaplarda depolanarak atık yağ işleme tesislerine pazarlaması yolu ile bertaraf edileceğini, • Kullanılacak iş makinelerinden kaynaklanacak gürültü seviyesinin azaltılması için 4857 Sayılı İş Sağlığı Kanunu ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen önlemlerin alınacağını, • Proje sahasındaki üretim faaliyetleri sırasında sürekli olarak meydana gelen tozların "Hava Kalite Koruma Yönetmeliği" 6. maddesinde belirtilen UVS ve KVS değerlerinin altında kalması için gerekli spreyleme çalışmalarının düzenli olarak yapılacağını ve söz konusu değerlerin aşılmayacağını ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlenmesi Yönetmeliliği hükümlerini uyulacağını, • Proje kapsamında gerçekleştirilecek üretim faaliyetleri sonucu oluşacak paşaların düzenli olarak ruhsat alanında proje sahası dahilinde toplanacağını, ruhsat ve proje kullanılabilir molozların depolanmadan işletmelere nakledileceğini; fazla biriken kullanılamayacak molozların depolama alanına nakledileceğini, • Sulak Alanlar Yönetmeliği hükümlerine uyacağıma ve bu yönetmelik gereği gereği sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir surette arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık su verilmeyeceğimizi, • Üretim faaliyetleri sonucunda sahada üretim çalışmalarının durdurularak sahanın terk edilmesinin planlanması halinde sahanın teknik imkanlar ölçüsünde rehabilite edileceği, • Müracaat edilen alan dışında faaliyet planlanması halinde ÇED yönetmeliği gereği müracaatta bulunacağımızı, • 2872 sayılı Çevre Kanunu'na ve bağlı yönetmeliklere uyacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

  RUHSAT SAHİBİ Adres :

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

  MADENCİLİK FAALİYETLERİ

  Ø Alan sorgulama işlemleri

  Ø Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  Ø İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

  Ø Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

  Ø Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

  Ø İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

  Ø Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

  Ø İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

  Ø 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

  Ø İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

  Ø Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

  Ø Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

  Ø Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması


  ÇEV-MED ÇEVRE;

  ÇED YETERLİK Belgesine sahip bir kuruluştur.

  Yeterlik Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sadece gerekli şartları sağlayan firmalara verilmektedir.

  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)

  ÇED Raporları (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyaları (Çed Gerekli Değildir Kararı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş firmaları tarafından hazırlanabilir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlanyabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir.

  ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

  Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED) veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (Proje Tanıtım Dosyası) alınmadıkça bu Projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve Kullanım ruhsatı verilemez, proje için Yatırıma başlanamaz.

  ÇED Kararı alınmadan başlatılan yatırımlar için ; toplam yatırım bedeli üzerinden %2 oranında para cezası kesilir.

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;


  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE

  İletişim Bilgileri;
  Adres: Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon: 0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks: 0312 448 25 23
  Eposta: info@cevmed.com.tr
  [IMG]file://localhost/Users/macbook/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.jpg[/IMG]
  ÇEVMED | ÇED Hizmetleri | Çevre Danışmanlık
  http://www.cevmed.com.tr
  ÇED Yeterlilik Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri


  mdfta9411
Lütfen bekleyin...
X