Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

GES Orman İzinleri

Daralt
X
 
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • GES Orman İzinleri  Orman müdürlüğü tarafından alınması gereken yasal süreçlerin tamamına verilen isimdir. Orman süreçlerinin yönetiminde yardımcı olan Ges orman izinleri çok önemli etkendir. Dosya hazırlamasında yardımcıdır. ülkemizde ormanların kalkınması, fosil yakıtların toplanması, ve sera gaz emisyon işlemlerinde düzenleme yapılması için ilgi izinler gereklidir. Ormanlara yapılacak olan çok amaçlı projelerde bu izin gereklidir. Aynı zamanda turistik alan oluşturulmasında ve termik enerji santrallerinin de kurulmasında yasal zorunluluk olan izinleri almak gereklidir.

  Orman izni almak için tüm yasal belgeler eksiksiz olmalıdır. Onay süreçler, gerekli olan lisans belgeleri, GES lisansları bu aşamada muhakkak olmalıdır. Birçok ihaleler için farklı ihaleler düzenlenir. Örneğin bir santral oluşumu için kullanıcıya verilen süre için genel alan arazi ölçüm ve düzenlemesi yapılır. Gerekli evraklar ve mülakatlar düzenlenir. Doğada güne enerji sistemleri oluşturmak için başvurular yapılır. Güneş enerjisi ve diğer etkinlikler için dilekçeler oluşturulur ve daha sonra Ges orman izinleri alınır. Başvuru dilekçelerinizde gerekli olan başvuru beldeleri bulunur. Devlet bünyesi altında yasal olan arazi yerlerde muhakkak olması gereken izinlerdir. Yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmeleri adına orman bölgesinde üretim potansiyel olan yerler için kurulum yapılır. Ormanlar elektrik enerjisi kurulması için film güneş panelleri entegre edilir. Aynı zamanda paneller ve ince filmlerinde kurulum süreçlerinde orman izinleri gerekir. Orman izni alırken yüzey ölçümleri yapılır. Ormanlık alanlara, boru hatları, petrol tesisler, elektronik işletmeler, trafo binaları, radyo ve televizyon gibi tesisler kurulacaksa da mutlaka yazılı onay gerekir. Ormanda olan fidanlık, sazlık gibi eğilimli yerler için de ilgili izin şarttır. Emniyet şeritleri olan yerler içinde güneş enerjisi kurulsa muhakkak orman izinleri almak şarttır. Yerleşim bölgelerinde koru ve dar ormanlar için ülkemizde birçok alan kullanılır. Azami eğimi olan yerlerde de yerleşim bölgesine 300 metre kala alanlar için asla izin çıkmaz. Fotovolkanik olarak değerlendirilen gerek ağaçlandırma gerekse özel alan mekân tasarımlarında yasal izin muhakkak olmalıdır. Muhafaza edilecek ve devlet koruması altında olan ormanlık alanları için izin muhakkak olmalıdır. Ormanlarda göl, nehir, fidanlıklar ve sulak alanlar için mutlaka kurulması gereken her yerde özel izin gereklidir. Orman alanlarında doğru boyutlar belirlenmelidir. Ormanlar çok değerli olan yerlerdir. Sahip olduğumuz çok değerli doğal zenginliklerimizdir. Kamu alanları kurulsa da mutlaka detaylı evraklar hazırlanmalıdır. Dikili ağaç ve etüt projelerinde de belirli bedeller karşılığında işlem yapmak için mutlaka izin gerekir.

  Ormanlık alanlara demiryolu, sağlık ocağı, hastane, jeotermal enerjiler, ulaşım tesisler, teleferik hatları, havaalanı, turistik tesisler, enerji santraller, tünel gibi yerler kurulacak ise muhakkak orman izni gereklidir. Tüzel ya da bireysel Ges orman izinleri başvuru süreçleri belirli kuralları kapsamadan geçerli olma. Ayrıca kamuya zarar verecek herhangi bir süreçte de yasal zorunluluk başlatılabilir.

  https://ormanizinleri.com/ges-orman-izinleri/ kaynak
  mdfta9411
Lütfen bekleyin...
X