Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

RES Orman İzinleri

Daralt
X
 
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • RES Orman İzinleri  Ülkemiz, Avrupa ülkelerine göre kıyaslandığında en fazla rüzgâr alan coğrafyalardan biri olarak önemini koruyor. Bundan dolayı da rüzgârı fazla olması, ciddi bir şekilde elektrik üretim potansiyeli olduğuna da işaret etmektedir. Üstelik yenilenebilir enerji kaynağı olduğu için de diğer enerji kaynaklarına göre üretimi son derece zahmetsiz ve ekonomik olmaktadır. Bunun için harekete geçen ülkemiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına eskisine nazaran daha fazla ağırlık vermektedir. 2023 senesinde rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarının yirmi bin MW’ye kadar ulaşmasını amaçlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları baz alındığında rüzgar enerjisi çok avantaj sağlayan bir üretim kaynağı olarak gözükmektedir. Ancak rüzgâr enerji santrali için izin almak gerekmektedir. Bunun için de Res orman izinleri kapsamı içerisinde bir takım süreçlerden geçmek gerekmektedir.

  2010 senesinin Aralık ayında çıkarılan yenilenebilir enerji kanunu ile beraber üreticiler artık rüzgâr enerjisi sektöründe 1MW kapasiteye kadar çıkabilen rüzgâr türbini ile elektrik enerjisi üretimini lisanssız biçimde de üretebilecekler. Ve bunun yanında da hariçten kullanılmayan enerjiyi şebekelere satma imkânına sahip olabilirler. Bu çıkarılan kanun sayesinde ülkemiz enerji alanında tasarruf yaparak, bu alanda dış ülkelere olan bağımlılığımızı en az seviyelere indirgemeyi hedeflemektedir. Bundan dolayı da bu alanda teşvikler yapılmaktadır. Orman sayılan bölgelerde faaliyet gösterecek olan şirketlere “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesine göre, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre bazı izinlerin alındıktan sonra bu konudaki çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Bu izinlerden biri de Res orman izinleri olmaktadır. Bu süreç boyunca Orman bölge müdürlüğü ile sürekli temas halinde olunmalıdır.

  Rüzgâr yatırımları konusunda izin alma işlemleri için gereken zaman biraz uzun olmaktadır. Bunun için bu prosedürler yetkililer tarafından kısaltılarak daha basit ve zahmetsiz bir hale getirilmelidir. Bu sayede Res orman izinleri konusunda daha hızlı bir şekilde yol almak mümkün olabilir. 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesine göre orman sayılan bölgeler için kamu yararı ve zaruret olması durumlarında her türlü savunma, ulaşım, haberleşme, altyapı, enerji, su, petrol, atık su, doğal gaz, katı atık gibi alanların faaliyet göstermesi için belli esaslar gereğince orman sayılan alanlardan bedelli izin alınabilmektedir. Yapılan izin talebi ilk olarak Bölge Müdürlüğünce evrak üzerinde değerlendirilir. Belgeler eksikse, tamamlanıncaya dek müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Daha sonra, yetkililer tarafından arazi üzerinde gerekli olan incelemeler uygulanarak, faaliyet için Devlet ormanlarında yapılmasında kamu faydası ve zorunluluk olup olmadığı konusunu da içine alan ön ya da kesin izin raporu düzenlenir. Daha sonraki aşama ise, ön izin raporu düzenlenen firma ya da kişilerden uygun görülenlere Bakanlık tarafından yirmi dört aya kadar varan ön izin sağlanabilir. Kesin izin raporu incelenenler ise, uygun görüldüyse yine Bakanlık tarafından kırk dokuz yıla kadar varan kesin izin sağlanabilmektedir.

  kaynak: https://ormanizinleri.com/res-orman-izinleri/
  mdfta9411
Lütfen bekleyin...
X