Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni

Daralt
X
 
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni

  Ormanlık alanlarda faaliyette bulunma, işletme kurma ve çalıştırma, yıl veya bina inşa etme, maden ya da hazine arama gibi tüm işlemler izne tabidir. Elbette Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni de bunlardan biridir. Verilen tüm izinlerin kapsam ve şartları bu konuda hazırlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik içerisinde açıkça belirtilmektedir. Buna göre faaliyetler maden ve petrol arama işlemleri, define arama ve arkeolojik kazı işlemleri, fabrika kurma işlemleri, balık üretme tesisi kurma işlemleri, yol ve bina yapım işlemleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca verilecek olan izinlerde takip edilecek prosedürler de; faaliyette bulunan şahıs ya da kurumun çeşidine göre farklılık göstermektedir. Yani kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin uygulaması gereken hükümler farklıdır.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni almak isteyen kuruluşların izlemesi gereken yol şudur: Öncelikle petrol ve doğalgaz işletme ruhsatı ya da sertifikası olanlar faaliyette bulunacakları alanların ölçeklendirilmiş haritalarını, ölçü ve hesap cetvellerini, dilekçeleri ile birlikte bölge müdürlüğüne ibraz etmelidirler. Yapılan incelemeler neticesinde faaliyet alanı ve diğer belgeler uygun bulunursa bir ay içerisinde muvafakiyet alınabilir. Sonrasında ise bölgenin kullanılacak alanları sabit bir şekilde işaretlenerek işletme sahibine tahsis edilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Şayet sahaya ulaşım için bir yol yoksa muvafakiyet verilmez. Bu gibi hallerde ulaşımın temini için gerekli başvurular yapılmalıdır. Sonrasında işletme faaliyete geçebilir. Şayet işletme sahibinin üçüncü kişiler ile yapmış olduğu protokoller varsa sorumluluk sahayı kiralayan işletmeye aittir. Gerekli izne istinaden işletmeden sadece ağaçlandırma bedeli alınıyor olmasına karşın, aynı süre zarfında, işletmenin kullanmış olduğu ormanlık alan 5 hektarı geçerse, buradan arazi izin bedeli alınmaktadır. Müteakip yıllarda da bu bedeller, Devlet Planlama Teşkilatı’nın belirlediği şekilde alınmaya devam edilir.

  Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni alan işletmeler, her beş yılda bir tahrip olan bölgeyi rehabilite ederek yola devam etmek zorundadır. Aksi halde ise işletmenin izni iptal edilir ve rehabilite işlemini Orman İdaresi yapar. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için de işletmeden alınan bedellerin bir kısmı, söz konusu işlere ödenek olarak ayrılmaktadır. Ayrıca orman köylülerinin gelişimlerine yönelik bir ödenek de bulunur. Bu sayede işletme faaliyetleri sırasında hem milli ekonomiye katkı sağlarken hem de daha küçük çaplı fonksiyonel katkılar sağlayabilmektedirler. Ödenmesi gereken bedeller ise Orman Kanunu ile Turizm Teşvik Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenir. Burada kamu karı gözetilmez. Orman köylülerini kalkındırma amacı güdülerek hareket edilir. Belirlenen miktar ise izin alındıktan en geç bir ay sonrasına kadar Ziraat Bankası’nın ilgili hesabına defaten yatırılmalıdır. Faaliyeti süren işletmelerin ihtiyaç duyarak başvuruda bulundukları sahanın mülküyeti ile ilgili pürüz varsa, bu pürüzler mahkeme tarafından giderilmediği sürece işletmelere muvafakat name verilemez.
  mdfta9411
Lütfen bekleyin...
X