Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Gayrı Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Daralt
X
 
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Gayrı Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

  Kapsam:

  Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. Gayrı sıhhi müessese (GSM):

  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

  Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.
  • Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.
  • İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
  • Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.

  Yetkili İdare:

  Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda
  • İl Özel İdaresi

  Birinci sınıf GSM için açılma ruhsatı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda
  • Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  İkinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı
  • Büyükşehir İlçe Veya
  • İlk Kademe Belediyesi Başkanlığı

  OSB’de birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı
  • OSB bölge müdürlüğü

  Tarafından verilir. İzin ve Belgeler:

  Yönetmeliğe göre tesislerin alması gereken izin ve belgeler aşağıda verilmiştir.

  Yer seçim izni
  • Tesis izni *
  • Deneme izni *
  • Açılma ruhsatı *

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;
  mdfta9411
Lütfen bekleyin...
X