Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Atık Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır ve Oylanır - Atık Yönetim Planı Neleri Kapsar ?

Daralt
X
 
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Atık Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır ve Oylanır - Atık Yönetim Planı Neleri Kapsar ?

  A- Atık Yönetim Planı Hazırlanması

  Tehlikeli atıkların yönetimine göre tehlikeli atık (atık, yağ, pil-akü dahil) üreten tesislerin 3 yıllık Atık Yönetim Planır hazırlayarak ilgili Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlü) onay alması gerekmektedir. Atık Yönetim Planı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin bir gereği olup planın sadece tehlikeli atıkları içermesi yeterlidir. B- Atık Yönetim Planı Nasıl hazırlanır ve neleri kapsar ?

  İlk olarak atık yönetim planına formata uygun şekilde aşağıdaki tariflere uygun olarak doldurulur.

  1. Bölüme Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri (tesis adı, adresi, telefon, faks numarası, vergi numarası ve tesis yetkilisi)

  2. Bölüme Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) yazılır.

  3. Bölüme Atık Yönetim Planının ekleri yazılır. Bu ekler şunlardır.
    • Bir önceki Yıla ait Atık Beyan Formu
    • Ulusal Atık Taşıma Formları. (Daha önce bertaraf edilen atıklara ait formlar)
    • Fabrika Yerleşim Planı
    • Kapasite Raporu
    • Atıksu Deşarj ve Emisyon İzni ( Tarih ve Numaraları)

  4. Bölüme Atık kaynakları hakkında ve burada oluşan kaynaklar hakkında detaylı bilgi yazılır. Örneğin: Atık kaynağı olarak İdari bina/ofisler, burada oluşan atıklar olarak ta, kullanılmış piller, flouresan ve civalı ampuller, toner/kartuşlar yazılabilir. Proses atığına örnek olarak ta: atık kaynağına mekanik bakım atölyesi, burada oluşan atıklara da, atık yağlar, boş yağ varilleri/tenekeleri, yağ bulaşmış bez eldiven üstübü gibi atıklar ve yağlı metal talaşları yazılabilir.

  5. Bölümde ise tesiste oluşan atıkların EWC Kodları (Yönetmelik Ek-4), atık isimleri, oluşum miktarları ve bu atıkların bertaraf/yada geri kazanım açıklaması tablo halinde yazılır. Mevcut kodlar (Yönetmelik Ek-4) tablosunda tehlikeli atıklar, atık yağlar, pil-akü, tıbbi atıklar dışındaki atıklar için kod numarası bulunmaz. Mesela Ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar gibi. Kodu bulunmayan atıkların kod numarası kısmı boş bırakılır.

  “Geri Kazanım ve bertaraf Yöntemleri için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-2 ye bakınız. Atık Miktarı ise atık türüne göre lt/ay, Kg/ay, Lt/yıl, Kg/yıl, Adet/ay, Adet/ yıl gibi yazılır “

  6. Bölüme ise Bir önceki yıla ait atık miktarları, ile gelecek 3 yıl için tahmini yıllık atık üretim miktarları yazılır.

  Tesiste atık azaltımına yönelik yapılacak işlemler, önlemler ve planlar var ise yazılır. Mesela tesiste fazla miktarda kullanılan ve plastik bidonlarda alınan bir tehlikeli kimyasalın boş kaplarının tehlikeli atık olması nedeniyle bu atıkların miktarının bertaraf maliyetinin azaltılması için bu kimyasalın dökme olarak alınması gibi bir atık azaltma planı varsa bu kısma yazılır.

  En son olarak atıkların bertaraf edildiği yada geri kazanıldığı tesislere ait bilgiler yazılır. Mesela atık yağların gönderildiği tesis ile ilgili bilgileri yazarken önce atık yağ kodu ve tanımı yazılır. Daha sonra bu atığın gönderildiği tesise ait bilgiler yazılır. C-Atık Yönetim Planının Onaylanması

  Yukarıda açıklandığı şeklide hazırlanan Atık Yönetim planı ve ekleri elektronik ortamda İlgili Valiliğe (İl Çevre Müdürlüğüne) sunulur. Eğer plan yada eklerinde bir eksiklik yok ise onaylanır ve tesise bu durum bildirilir. Planın bitiş süresi 3. yılın sonudur. Bu süre sonunda plan yenilenir ve tekrar aynı şekilde ilgili makama sunulur. Proseste, atık oluşumunda, bertaraf yada geri kazanım durumlarında oluşacak değişiklikler plana işlenir ve ilgili makama bilgi verilir.

  Plan onayından sonra artık tesisin yapması gereken işlem ocak-şubat aylarında atık beyan formlarını ve atık yağ beyan formlarını düzenli olarak Valiliğe göndermektir.

  Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;

  Çevre Danışmanlık, Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma),ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE

  İletişim Bilgileri;
  Adres: Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon: 0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks: 0312 448 25 23
  Eposta: info@cevmed.com.tr

  ÇEVMED | ÇED Hizmetleri | Çevre Danışmanlık
  http://www.cevmed.com.tr
  ÇED Yeterlilik Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri
  mdfta9411
Lütfen bekleyin...
X