Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Hatay (Antakya) Maden Temdit Projesi, Hatay Maden Temdit Projesi Hazırlayan Firmalar

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Hatay (Antakya) Maden Temdit Projesi, Hatay Maden Temdit Projesi Hazırlayan Firmalar

  Hatay (Antakya) Maden Temdit Projesi, Hatay (Antakya) Maden Temdit Projesi Hazırlayan Firmalar


  Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çev-Med Maden Müşavirlik (Madencilik İzinleri) ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED MADEN MÜŞAVİRLİK bünyesinde bulunan Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Çevre Mühendisleri (Çed Uzmanları ve Çevre Görevlileri) ve Biyologlar tarafından verilen hizmetler kapsamında, proje için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.

  ÇEV-MED; Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız.


  MADENCİLİK BİRİMİ ( YETKİLİ TÜZEL KİŞİLİK )

  Yetkilendirilmiş Maden Danışmanlığı
  Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) İş Takipleri
  İşletme Ruhsatı - Arama Ruhsatı Alınması
  Arama Faaliyet Raporları
  29. Madde evrakları hazırlanması
  Harita Hizmetleri (İmalat haritası ve halihazır harita çizimleri
  3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme
  Kademeli Kapatma Planı
  Fizibilite Raporları (Açık Ocak İşletme Tasarımları, Ulaşım Yolu Tasarımları, Yeraltı İşletme Tasarımları)
  Atık Depolama Tesisi Tasarımı, Atık Barajı Uygulama Projeleri
  Jeolojik Etüt , Jeofizik Etüt
  Hidrolojik Etüt, Hidrojeolojik Etüt
  Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  Toprak Koruma Projelerinin hazırlanması
  Sulak alan izin işlemleri
  Mera Geri Dönüşüm Projeleri
  Toprak Koruma Projesi,
  Orman İzinleri, Rehabilitasyon Projeleri
  Deşarj İzninin Alınması (Alıcı ortam dışındaki deşarjlar için)
  GSM (Gayrı Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması
  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)
  Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
  Mevcut Çevresel Durum Tespit Raporları
  Ekosistem Değerlendirme Raporu
  Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporu
  Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  Acil Durum / Afet Müdahale Planları
  Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
  ÇED BİRİMİ
  ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği Doğrultusunda
  Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporlarının Hazırlanması
  ÇED Muafiyet dosyalarının hazırlanması ve ÇED Kapsam Dışı Yazısı Alınması
  ÇED İzleme Yapılması
  ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ
  Çevre Danışmanlık Hizmeti Sunulması,
  Çevre Mevzuatı Açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması,
  Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,
  Geçici Faaliyet Belgesi için ön hazırlıkların ve ilgili başvuruların yapılması,
  Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
  Atık Minimizasyonu çalışmalarının planlanması,
  Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,
  Yasal beyanların yapılması,
  Atık planlarının hazırlaması,
  Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, atık yönetimi, eğitimlerinin verilmesi,
  Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması,
  Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması

  ÇEV-MED MADEN MÜŞAVİRLİK A.Ş.

  İletişim Bilgileri;
  Adres: Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon: 0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks: 0312 448 25 23
  Eposta: info@cevmed.com.tr
  [IMG]file://localhost/Users/macbook/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.jpg[/IMG]

  ÇEVMED | ÇED Hizmetleri | Çevre Danışmanlık
  http://www.cevmed.com.tr
  ÇED Yeterlilik Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

  mdfta9411
Lütfen bekleyin...
X