Cevher yatağının tespiti için yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının niteliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Jeokimyasal davranışları ve dağılımları cevherleşme alanında saptayabilmek için iz elementleri cevher yatağı olarak araştırılan alanlarda ayrıntılı olarak inceleyip analiz etmek gerekmektedir. Cevher yatağının araştırıldığı alanlarda birçok örnekleme yapılır. Bu örneklemeler içinde kayaç örneklemesi, toprak örneklemesi, vb örneklemeler bulunmaktadır. İnceleme ve analiz sonuçları gerek literatür verileri ile gerekse gerçek zamanlı olarak elde edilmiş veriler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonrası cevherin ekonomik yönü değerlendirilir. Cevhere erişilebilirlik ve bunun maliyeti analiz edilir.


ÇEV-MED ÇEVRE; Yetkili Tüzel Kişilik olarak Maden projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, tesisin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınmasına süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübelerimizle çözüm ortaklığı sunmaktayız. Madencilik faaliyetleriniz için gerekli olan izinlerin alınması ve ileri teknoloji taramalar ve 3 Boyutllu modelleme ile rezerv ve değer tespiti çalışmaları sonucunda, yatırımızın uygulanabilirliğini en doğru şekilde ortaya koymaktadır

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Ø Alan sorgulama işlemleri

Ø Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

Ø İşletme Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

Ø Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

Ø Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

Ø İşletme Projesi Hazırlanması (Açık / Kapalı İşletme)

Ø Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

Ø İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

Ø 29. Madde Evraklarının Hazırlanması (İmalat Haritası Hariç)

Ø İmalat Haritası Hazırlanması (Sahanın İşletme Yönetimine ve Ölçüm Yapılacak Alana Göre Belirlenecektir.)

Ø Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

Ø Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

Ø Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelernin Hazırlanması


ÇEV-MED ÇEVRE;

ÇED YETERLİK Belgesine sahip bir kuruluştur.

Yeterlik Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sadece gerekli şartları sağlayan firmalara verilmektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)

ÇED Raporları (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyaları (Çed Gerekli Değildir Kararı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş firmaları tarafından hazırlanabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlanyabilmesi için şirketlerin personel listesini ,şirket donanımını vb. özelliklerini inceleyerek yeterli gördüğü şirketlere yeterlik belgesi vermektedir.

ÇEV-MED Yeterlik şartlarını sağladığı için ÇED Raporu (Çed Olumlu Kararı) ve Proje Tanıtım Dosyası (Çed Gerekli Değildir Kararı) hazırlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından YETERLİK BELGESİ verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında ki projeler için ;
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED) veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı (Proje Tanıtım Dosyası) alınmadıkça bu Projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve Kullanım ruhsatı verilemez, proje için Yatırıma başlanamaz.

ÇED Kararı alınmadan başlatılan yatırımlar için ; toplam yatırım bedeli üzerinden %2 oranında para cezası kesilir.

Gerekli bilgi ve detaylar için bize ulaşabilirsiniz;


Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

ÇEV-MED ÇEVRE

İletişim Bilgileri;
Adres: Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
Çankaya / ANKARA
Telefon: 0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
Faks: 0312 448 25 23
Eposta: info@cevmed.com.tr
[IMG]file://localhost/Users/macbook/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.jpg[/IMG]
ÇEVMED | ÇED Hizmetleri | Çevre Danışmanlık
http://www.cevmed.com.tr
ÇED Yeterlilik Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri